banner_zoo.gif, 82 kB

panIVO_1632.JPG, 222kB
Kryštofovo Údolí
Několikrát už jsem měl příležitost přejíždět přes železniční viadukty v obci Novina. Navíc je ve vedlejší části obce, v Kryštofově Údolí k vidění orloj. To už samo o sobě nabízí námět na výlet. Z Liberce se vydávám směr Černá hora a první, co mne zaujalo při lesní Fénické cestě je potok. Jdu IVO_1437_small.JPG, 16kBho prozkoumat, protože se mi zdá, že je v něm hodně vody. Ostašovský potok pramení východně od Tetřevího sedla. Svou pouť končí v Machníně, kde se vlévá do Lužické Nisy.
     Černá hora, to je výzva vysoká 811 metrů a je to nejvyšší bod Kryštofových hřbetů. Vystoupat ji po vrstevnicích není zase tak obrovský výkon, ale vyjít ji přímo lesem, to už je horší. V lese směrem na vrchol se nachází Naučná stezka "Putování ještědským lesem". TatoIVO_1380_small.JPG, 18kB stezka je naplánována jako poznávací pro turisticky zdatné děti a maminky s kočárky. Když jsem ji ale míjel, neviděl jsem ještě instalované informační cedule. Na netu je ale k vidění Průvodce stezkou, ve které nevypadá vůbec špatně.
    Lesy jsou tu pěkné a smíšené, místy i hezké průhledy. Po vydatné procházce směřuji své kroky směrem k obci Novina, kde se nachází železniční viadukty. Malý se nachází nedaleko penzionu Údolanka, ten velký o pár kilometrů dál. Na jejich stavbách se podílelo na 3 000 dělníků a vznikly mezi lety 1898-1900. Monumentální velký, který byl vyhlášen technickou památkou, stojí na čtrnácti podpůrných sloupech ční do výšky skoro třiceti metrů. Byl vystavěn převážně z metadiabasu z okolích dolů. Je dlouhý 202 metrů a je zajímavý z kteréhokoliv místa. Nedaleko viaduktu je i vyústění tunelu dlouhého 818 metrů.
     NovinaIVO_1399_small.JPG, 11kB je součástí obce Kryštofovo Údolí, do kterého budu směřovat mé další kroky. Dominantní stavbou je tu kostel sv. Kryštofa, (který tak nahradil původní luteránský kostelík) mezi lety 1683-86. Vedle stojí raně barokní dřevěná zvonice. Ještě je tu v areálu stará márnice. V ní jsou k vidění kopie dřevěných desek zobrazujících "Tanec Smrti". Součástí areálu je barokní fara (1768) a schody se sochou sv. Václava.
     Pokud jde o obec, mající původní název Údol svatého Kryštofa, první písemné zmínky o ní pochází z roku 1581. Byla IVO_1601_small.JPG, 102kBhornickou osadou, ve které se těžilo stříbro, železo a částečně i olovo. Obcí protéká říčka Rokytka, která pramení na svahu Černé hory. I když vypadá nenápadně, dokáže se nepříjemně rozvodnit. Přes říčku byl postaven barokní mostek, na kterém stojí socha sv. Jana Nepomuckého, ale není to ta původní.
     Co je tu ale hlavně v současnosti k vidění je socha čůrajícího psa a především orloj. Nápad na orloj vznikl v hlavě pana Chaloupky, figury vytvořil pan Plechatý a mechaniku vymyslel pan Otmar. Součástí orloje jsou i boční sluneční hodiny. Každou hodinu si tu můžete prohlédnout jinde nevídané.
     Pokud se budete procházet obcí, objevíte zachovalé dřevěné a hrázděné stavby. Zajímavou stavbou je i budova Obecního úřadu, která byla kdysi vilou továrníků. Zajímavá jsou Boží muka z roku 1692, mající architekturu dórsko-iónských sloupů přerušených kruhovitým obloukem.
     V historických materiálech jsem se dočetl, že se tu kdysi obyvatelstvo živilo výrobou troudu. Co je to ale troud? Zetlelé smrkové dřevo se pálí v pecích, ze kterých se pak z popela vyhrabává. Používal se v bělírnách.