banner_zoo.gif, 82 kB
Hrubá Skála 1.
Pár kilometrů jihovýchodně od Turnova se nachází jedno z nejkrásnějších míst Zlaté stezky v České ráji. Obec Hrubá Skála je vybudována na severním okraji Hruboskalské výšiny. Je připomínána již roku 1360. Západně nad obcí v nadmořské výšce 367 metrů stojí na místě původního hradu, založeného v na začátku 14. století Hynkem z Valdštejna - romantický zámek. Vypíná se na dvou pískovcových skaláchP1060272_small.JPG, 7 kB spojených mosty. Pod skalami se nachází údolí říčky Libuňky. Původní název hradu byl Skály, ale podobnost s názvem Malé Skály vedla majitele k tomu, aby toto místo nazval Hrubá Skála.
     Přestavba hradu v zámek proběhla po roce 1512 za pánů ze Smiřic. Poslední člen rodu na zámku Jiří Jindřich Smiřický zemřel roku 1630 - to už byl majitelem zámku (po bělohorské konfiskaci), Albrecht z Valdštejna. Po požáru roku 1710 dali Valdštejnové zámek barokně upravit a rozšířit na východní a jižní straně. Roku 1804 pak vznikl ještě anglický park. V roce 1821 ale František Adam Valdštejn prodává Hrubou Skálu Janu Lexovi - rytíři z Aehrenthalu. Jeho rod pak prakticky vlastnil zámek do roku 1945, kdy byl zkonfiskován. Převzal ho do péče stát a byla v něm rekreační zotavovna. V současnosti je zámek hotelem a přístup do interiéru je umožněn jen hotelovým hostům.
     Vraťme se ale ještě ale k Janu Lexovi. Ten získal honosný majetek a dokonce i šlechtický titul díky obchodu za napoleonských válek. Jeho potomci dali roku 1859 zámek přestavět v romantickém novogotickém stylu. Když se budete chtít podívat do areálu zámku, všimněte si na prvním mostě cenným barokní soch sv. Floriána a Vavřince z roku 1730 (J. Jelínek). Pokud se půjdete podívat na nádvoří s vyhlídkou, nezapomeňte se na vnitřní straně nádvoří podívat na zbytky krásného původního sgrafita ze 16. století. Při pohledu z vyhlídky se pak můžete pokochat krásnou okolí (Hruboskalského skalního města) a pokud trošku vykloníte hlavu s ochozu zády k věži, uvidíte dominantu Českého Ráje - Trosky.
     Kostel sv. Josefa před zámkem pochází z roku 1812 a je nově opravený. Je postavený v romantické gotice a nachází se v něm cenný barokní obraz sv. Rodiny ve stylu P. Brandla. Naproti kostelu pak stojí hotel Štekl, který byl v minulosti součástí zámku jako zotavovny ROH.
P1050742_small.JPG, 7 kB
P1050743_small.JPG, 5 kB
P1050744_small.JPG, 6 kB
P1060297_small.JPG, 7 kB
P1060301_small.JPG, 5 kB
P1050747_small.JPG, 6 kB
P1050752_small.JPG, 5 kB
P1050749_small.JPG, 7 kB
P1060260_small.JPG, 8 kB
P1050751_small.JPG, 6 kB
P1050755_small.JPG, 8 kB
P1050762_small.JPG, 6 kB
P1050759_small.JPG, 4 kB
P1050754_small.JPG, 6 kB
P1050753_small.JPG, 7 kB
P1050763_small.JPG, 6 kB
P1050764_small.JPG, 7 kB
P1050765_small.JPG, 9 kB
P1050766_small.JPG, 7 kB
P1050767_small.JPG, 5 kB
P1050769_small.JPG, 5 kB
P1050768_small.JPG, 6 kB
P1050771_small.JPG, 9 kB
P1050780_small.JPG, 5 kB
P1050779_small.JPG, 10 kB
P1050777_small.JPG, 7 kB
P1050776_small.JPG, 7 kB
P1050782_small.JPG, 5 kB
P1050787_small.JPG, 7 kB
P1050791_small.JPG, 5 kB
P1050788_small.JPG, 9 kB
P1050796_small.JPG, 8 kB
P1050795_small.JPG, 9 kB
P1050793_small.JPG, 5 kB
P1050797_small.JPG, 7 kB
P1060271_small.JPG, 8 kB