banner_zoo.gif, 82 kB
Hostinné 2.

V první díle jsme si napsali něco málo o historii. Ve druhém přidám další náměty. Při procházce městem a jeho okolím si můžete přečíst zajímavosti o daných místech. V Informačním středisku pak získat prospekty. Kousek od nemocnice si například P1540483_small.JPG, 13 kBmůžete prohlédnout Olivetskou kapli. A právě na informační ceduli si můžete přečíst, že byla postavena v roce 1777 díky občanu města Janu Fingerovi.
     Interiér kaple je vyzdoben pěti pískovcovými sochami a polychromií ve skutečné velikosti. Olivetská kaple je zapsána jako národní kulturní památka a uznávána jako architektonický skvost největší svého P1540514_small.JPG, 17 kBdruhu ve střední Evropě. Při restaurátorských pracích byla objevena původní výmalba z roku 1777 a v plné míře obnovena.
     Další zajímavostí je pomník císaře Josefa II., stojící v parku před gymnáziem. A u něj stojí opět informační cedule, ze které vám něco málo opíši. Pomník byl postaven v roce 1906 a vznikl na popud místního notáře Františka Josefa Auera z prostředků města a darů občanů. Byl vytvořen z kararského mramoru akademickým sochařem Jiřím Leiskem z Vídně. Pomník má připomínat zásluhy a návštěvy císaře v Hostinném. Celkem navštívil město čtyřikrát a to v letech 1766, 1771 a 1778 (to tu byl dokonce dvakrát). Pomník byl ze svého místa odstraněn v roce 1921 a navrácen roku 1999.
     A ještě jedna zajímavost, celé město původně obklopovala hradební zeď, ze které se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty. Historické jádro si ale zachovalo svou původní urbanistickou skladbu, takže kdo Hostinné navštíví, může se alespoň pohledem a představou dostat do doby dávno minulé.