banner_zoo.gif, 82 kB
Hořice 3.
Ve městě Královských Vinohradech dláždili ulici. Těžké povozy projíždějící ulicí zatlačily některé kameny, vznikly dolíky, a proto ulici znovu dláždili. Latě zamezovaly povozům cestu. Přišli dlaždiči, přinesli své nástroje a pomůcky, natáhliP1170275_small.JPG, 11 kB šňůry, stanovili výšku dlažby a začali klásti kameny, které povozy přivezly z lomů. Dlaždiči pracovali klečíce na koleni, pytlem ovázaném, v ruce kladívko a lopatku. Lopátkou přihrabovali písek do spár a pod kameny kladívkem kameny přiklepávali. Dělníci přinášeli jim kameny s hromad. Horko k zadušení; dělníci, kameny nosící, shodili kabáty, odložili boty.
     Sta lidí prošlo kolem, mnozí několikráte za den, odcházeli z blízkých domů za svou povinností, neb se domů vraceli, lhostejně dívali se na práci dlaždičů a jich pomahačů, nebo i zcela přehledli obvyklý zjev v ulicích velkého města. Jen jeden kolemjdoucí zastavil se upoután P1170277_small.JPG, 9 kBbyv statnou, svalnatou postavou dělníka, přinášejícího kameny. Těžká, namáhavá práce zocelila svaly dělníkovy; košile jeho rozhalena, těžké kalhoty kryjí zpocené tělo. Dlouho bystrým, upřeným pohledem sledoval pozorovatel práci mužovu, a když vracel se do svého bytu, znovu obíral se týmž výjevem. Neodvolatelně vábila jej tvář, postava, pohyb, práce muže kameny nosícího. Sledoval upjatě jeho těžký krok, napjaté svaly, v ramena staženou hlavu, hru světel a stínů na opálené hrudi, na rozhalené košili a bosých nohách. Pozoroval, jak prsty pevně zaťaty svírají kámen, pod jehož váhou dělník volně a těžce vykračuje, nohy pevně o zem se opírají, hruď v zad se naklání, aby vyrovnala váhu kamene.
     Jen oko umělcovo spatřuje krásu i tam, kde většině lidí uniká. Mužem, který pozoroval práci muže nosícího kameny nebyl nikdo jiný, než sochař Ladislav Šaloun. Vytvořil podle něj sádrovou sochu - model se zalíbil tehdejšímu starostovi města Hořice J. Feifarovi tak, že uvolil věnovati náklad na zvětšení a odlití sochy z bronzu, sochař J. Šaloun s tím souhlasil - čímž dokázal přízeň městu Hořicům. Socha byla nazvána "Ze dne na den", ale lid ji nazval "Muž práce" a pod tímto názvem se stala socha známá až dodnes. "Muž práce" jest pomníkem všech nejmenovaných, kteří v potu tváři dobývají si chleba.

František Skalický - Pod Zvičinou
sborníček vlastivědný 1920
P1170320_small.JPG, 3 kB
P1170172_small.JPG, 6 kB
P1170321_small.JPG, 5 kB
P1170331_small.JPG, 5 kB
P1170126_small.JPG, 6 kB
P1170119_small.JPG, 8 kB
P1170146_small.JPG, 5 kB
P1170151_small.JPG, 7 kB
P1170147_small.JPG, 9 kB
P1170166_small.JPG, 6 kB
P1170186_small.JPG, 5 kB
P1170180_small.JPG, 6 kB
P1170215_small.JPG, 8 kB
P1170213_small.JPG, 8 kB
P1170220_small.JPG, 8 kB
P1170198_small.JPG, 8 kB
P1170217_small.JPG, 8 kB
P1170284_small.JPG, 8 kB
P1170317_small.JPG, 7 kB
P1170261_small.JPG, 5 kB
P1170313_small.JPG, 6 kB
P1170309_small.JPG, 4 kB
P1170310_small.JPG, 6 kB
P1170312_small.JPG, 9 kB
P1170303_small.JPG, 6 kB
P1170307_small.JPG, 5 kB
P1170296_small.JPG, 7 kB
P1170295_small.JPG, 7 kB
P1170294_small.JPG, 8 kB
P1170293_small.JPG, 7 kB
P1170297_small.JPG, 8 kB
P1170291_small.JPG, 6 kB
P1170333_small.JPG, 6 kB