banner_zoo.gif, 82 kB
Frýdštejn
Zřícenina hradu se nachází na horním konci dlouhého strmého pískovcového hřebene (Turnovská pahorkatina) u stejnojmenné obce, 3 kilometry !P1070818_small.jpg, 3 kBseverozápadně od Malé Skály u Turnova. Hrad byl založen v první polovině 14. století (1367-85). Zdokumentováno je, že roku 1395 hrad už stál a pravděpodobné je, že jeho stavbu iniciovali páni z Biberštejna. Nasvědčuje tomu i název hradu, protože Biberštejnové byli majiteli zámku s podobným názvem - Frýdlant. Pískovcová skaliska skýtala pro hrad výborné předpoklady a navíc bylo ještě celé předhradí bylo obklopeno hradbou. Pro vstup do hradu byl využit jen úzký prostor, ale brána, kterou se do hradu vstupovalo se do dnešní doby nezachovala.
     V dnešní době je velmi těžké určit, jaká byla vnitřní úprava hradu a rozložení místnosti. Při stavbě hradu ale skýtala měkkost skalních bloků, mnoho možností. Takže část místností byla vytesána přímo ve skála, zbytek dostavěn zdí. Ve skalním bloku se podařilo vytesat dokonce i tzv. kapli. Na nejvyšším místě hradu byla postavena okrouhlá vysoká věž, u níž se nacházela do skály vytesaná obilnice. Pod celým jádrem hradu je položeno předhradí, na němž byla postavena druhá věž, studniční. A právě z předhradí se vstupovalo dříve do hradu. V současnosti se vchod nachází ze severu ve skalní štěrbině u obranné věže.
     Frýdštejn je typickou ukázkou vývoje hradů v první polovině 14. století. Největší slávu zažil jako hodně podobných hradů - za doby husitských válek. To byl vlastníkem hradu Bohuněk z Kováně. Ten byl po celou dobu válek až do nastolení vlády Jiřího z Poděbrad - horlivým stoupencem katolické církve. Ale pravda je, že příznivci byli i všichni v okolí. Roku 1432 byl obléhán husity, ale díky blízkému spojenectví Bohuše z Kováně s lužickými městy byl o něm včas informován. Současně s Frýdštejnem byl ve stejné době obléhán i hrad Potštejn a Pecka. Výsledek bitvy, která není ani kronikáři moc popisována bylo to, že se Bohuš zavázal do budoucna již nic proti husitům nepodnikat. Za zásluhy ho později Zikmund, když se ujal vlády v Čechách odměnil - věnoval mu několik vesnic. Za vlády Jiřího z Poděbrad se Bohuš z Kováně staví na jeho stranu, přestupuje v podobojí a tím pádem mu zůstává jeho dosavadní majetek. Roku 1460 Bohuš umírá a pak se na Frýdštejně střídají majitelé (Jiří Berka z Dubé, Zub z Landštejna...za Jana z z Vartemberka na Zvířeticích je pak hrad uváděn jako zámek. Časem byl Frýdštejn spojen s panstvím Český Dub a to už byl hodně sešlý. Roku 1591 je uváděn již jako pustý, neobyvatelný...
P1070604_small.JPG, 4 kB
kopanina039_small.jpg, 6 kB
P1070816_small.JPG, 4 kB
P1070711_small.JPG, 4 kB
P1070705_small.JPG, 6 kB
P1070702_small.JPG, 9 kB
P1070696_small.JPG, 7 kB
P1070698_small.JPG, 4 kB
P1070704_small.JPG, 8 kB
P1070717_small.JPG, 6 kB
P1070715_small.JPG, 5 kB
P1070721_small.JPG, 7 kB
P1070720_small.JPG, 5 kB
P1070728_small.JPG, 8 kB
P1070729_small.JPG, 6 kB
P1070723_small.JPG, 7 kB
P1070734_small.JPG, 6 kB
P1070739_small.JPG, 6 kB
P1070741_small.JPG, 6 kB
P1070742_small.JPG, 5 kB
P1070759_small.JPG, 6 kB
P1070750_small.JPG, 6 kB
P1070748_small.JPG, 7 kB
P1070761_small.JPG, 7 kB
P1070765_small.JPG, 5 kB
P1070768_small.JPG, 5 kB
P1070785_small.JPG, 7 kB
P1070789_small.JPG, 7 kB
P1070812_small.JPG, 6 kB
P1070802_small.JPG, 7 kB
P1070709_small.JPG, 5 kB
P1070819_small.JPG, 5 kB
P1070826_small.JPG, 6 kB