banner_zoo.gif, 82 kB

Dřízna - poutní místo
Necelých deset kilometrů pěší chůze po značené turistické stezce jižně od zámku v Opočně, na území obce Přepychy, v zalesněném údolí se nachází posvátné a romantickéP2020804_small.JPG, 11 kB místo se studánkou se zázračnou vodou. Voda zde byla prakticky vždy, tedy i v období sucha. To bylo také jedním z důvodů, proč tu vzniklo poutní místo. O pohodu tohoto místa se starají sestry z farního charitního domova (ctihodné sestry Křesťanské lásky). Atraktivitu tohoto místa zvyšuje také fakt, že se od roku 2004 nedaleko nachází v nadmořské výšce 416 metrů rozhledna nazvaná Osičina. Její vyhlídková plošina je ve výšce 35 metrů a skýtá výhled především na Orlické hory.
 
Na nástěnce u kostela se dozvíte podrobné informace:
Milí mariánští ctitelé, turisté a výletníci!
Nacházíte se na v "Dřízeňském údolí" na starém posvátném místě, které se dříve jmenovalo Křížovka, podle kříže, který tu odnepaměti stával. V minulosti byl několikrát obnoven, až v roce 1883 nechal zdejší kaplan, důstojný pán Alois Mádr pořídit železný kříž v gotickém stylu, který byl odlit v huti ve Slezsku. Na místě dnešní lurdské jeskyňky od pradávna vyvěrá pramen čisté vody, které někteříP2020790_small.JPG, 12 kB lidé připisují zázračná uzdravení.
     Ku příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. v roce 1889 byla na tomto místě postavena jednolodní kaple (základní kámen byl položen 22. dubna 1889), která byla zasvěcena Panně Marii Lurdské. Od tohoto času se toto pěkné malebné údolí začalo nazývat Dřízna a stalo se posvátným poutním místem.
     Ve stráni nad údolím se od roku 1891 nachází 14 kapliček Křížové cesty ukončené Božím hrobem vytesaným ve skále. Stavbou byl pověřen pan Josef Krejčík z Prahy.
Celý areál byl postaven z darů věřících a z iniciativy již zmiňovaného přepyšského kaplana, kterém zde věřící z úcty postavili pomník. Na přelomu 20. a 21. století byla panem Janem Ježkem z Bolehošťské Lhoty zhotovena moderní socha Panny Marie Sedmibolestní.
Od roku 2001 se v jižním cípu areálu nachází dřevený altánek postavený z prostředků Svazku obcí.
     U příležitosti Mariánského roku 2003 byl celý areál, mimo kaple, zrenovován a doplněn krytým podiem, kde jsou slouženy slavnostně mše svaté.