banner_zoo.gif, 82 kB
Dobříš
Francouzská zahrada
Dobříšský zámek je známý a to především díky pohádkám. Nějaký čas se stal sídlem spisovatelů, ale dnes je již opět přístupný veřejnosti.
     Když zámek roku 1720 vyhořel, byl v žalostném stavu. Pak ale vypracoval pro majitele zámku Pavla Jindřicha Mansfelda rekonstrukční plány pařížský architekt Jules R. de Cote a v Paříži žijící Ital GiovanP1080370_small.JPG, 9 kB N. Servandoni. Zámek sice přišel o západní křídlo, byla tu ale vybudována francouzská zahrada.
     Kompozice francouzské zahrady (navržena J. R. de Cottem v roce 1760) se rozkládá na pěti terasách. Majestátní sousoší s fontánou (Napájení Heliových koní) vytváří pomyslný střed celé zahradní architektury ukončené na protilehlé straně oranžérií.
Kaskádová fontána je mimořádné cennou prací Ignáce Františka Platzera (1717-1787, příslušníka řezbářské rodiny za západních Čech. František Ignác Patzer se vyučil sochařství u svého otce v Plzni, dále studoval sochařství (od roku 1741) ve Vídni, aby se již roku 1744 usadil v Praze a stal se záhy jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností barokních Čech.
     Vrcholnými ukázkami Platzerovy sochařské tvorby jsou kromě výzdoby klášterního kostela v Teplé a na Zbraslavi právě jeho práce pro zámeckou výzdobu v Dobříši. Kromě zmíněné fontány se scénou napájení Heliových koní (toho času v rekonstrukci), je za nejvýznamnější práci Františka Ignáce Platzera považována socha Apollóna v oranžérii zámeckého parku. Byla vytvořena kolem roku 1760.
     Antická mytologie inspirovala i mnohé z dalších soch a sousoší (např. Únos Persefony či Apollón zabíjející draka). Původní koncepce francouzské zahrady vycházela ze symetrického uspořádání podél středové cesty, která navazovala na osu jižního zámeckého křídla a sallu terrenu.
     Na počátku 20. století byla tato kompozice výrazně změněna na část středové cesty nahrazena buxusovými ornamenty. I přesto tuto změnu však zůstává dobříšská zámecká zahrada vzácnou ukázkou rokokové zahradní architektury, která svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Schönbrunu.
P1080365_small.JPG, 9 kB
P1080298_small.JPG, 8 kB
P1080364_small.JPG, 10 kB
P1080317_small.JPG, 8 kB
P1080319_small.JPG, 9 kB
P1080311_small.JPG, 8 kB
P1080309_small.JPG, 7 kB
P1080297_small.JPG, 8 kB
P1080388_small.JPG, 9 kB
P1080323_small.JPG, 10 kB
P1080327_small.JPG, 10 kB
P1080300_small.JPG, 8 kB
P1080337_small.JPG, 6 kB
P1080315_small.JPG, 6 kB
P1080329_small.JPG, 6 kB
P1080347_small.JPG, 8 kB
P1080354_small.JPG, 6 kB
P1080341_small.JPG, 7 kB
P1080333_small.JPG, 7 kB
P1080331_small.JPG, 6 kB
P1080356_small.JPG, 8 kB
P1080340_small.JPG, 9 kB
P1080336_small.JPG, 7 kB
P1080330_small.JPG, 7 kB
P1080353_small.JPG, 9 kB
P1080302_small.JPG, 5 kB
P1080349_small.JPG, 9 kB
P1080348_small.JPG, 8 kB
P1080368_small.JPG, 6 kB
P1080373_small.JPG, 6 kB
P1080369_small.JPG, 6 kB
P1080377_small.JPG, 8 kB
P1080372_small.JPG, 7 kB
P1080378_small.JPG, 5 kB
P1080371_small.JPG, 6 kB
P1080362_small.JPG, 7 kB
P1080308_small.JPG, 6 kB
P1080384_small.JPG, 5 kB
P1080361_small.JPG, 6 kB
P1080386_small.JPG, 9 kB
P1080380_small.JPG, 9 kB
P1080383_small.JPG, 10 kB
P1080381_small.JPG, 6 kB
P1080379_small.JPG, 6 kB
P1080310_small.JPG, 5 kB