banner_zoo.gif, 82 kB
Dlaskův statek
v Dolánkách 1.
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova najdete v údolí u řeky Jizery. Je to bývalá velká svobodnická usedlost a rychta. Až do roku 1716 stával blíže k řece, po tomto roce byl přestavěn na dnešní místo. Je situován o samotě, uprostřed trámové ohrady. Statek prodělal dvě velké rozsáhlé úpravy a to v letech!P1230297_small.jpg, 7 kB 1794 a 1841. Na statku se narodil v roce 1782 hospodář a hlavně písmák, autor pozoruhodných pamětí - Josef Dlask. Jeho paměti podávají podrobné svědectví o materiálním a duchovním světě zdělaného a osvíceného sedláka. Byly několikrát vydány a hodně publikací z nich čerpá historická fakta dané doby.
     Dlaskův statek "odjevil" v osmdesátých letech 19. století malíř Jan Prousek. Ten jej rád maloval a obrazy použil ve své obrazové kompozici "Statek v okolí Turnova" - zpracoval stejnojmenné dílo pro Vejrychův projekt na Národopisnou výstavu československou, která se konala v hlavním městě roku 1895.
     Statek tvoří pozoruhodnou urbanistickou jednotku, obklopenou trámovou hradbou se dvěma branami. Horní je zděná a má na vrcholu dřevěnou zvoničku, která byla vystavěna roku 1794. Z téhož roku pochází i zděné chlévy a konírna. Dolní brána je pak dřevěná. Obytný trakt hladní budovy statku, který má připojené hospodářské prostory je patrový, roubený. Původní dispozice domu byla rozšířena v roce 1789 o roubenou světničku v patře, která pak byla upravena zhruba po padesáti letech na výměnek. Stavební celek pak doplňuje bohatě zdobená lomenice a pavlač s řezanými sloupky. Původní stavbou na statku je roubená stodola.
     Při příchodu na statek vás určitě zaujme další malá dřevěná lidová stavba tzv. Rakoušův sroubek, která sem byla dopravena v šedesátých letech minulého století z Malého Rohozce. Zajímavá je určitě i socha před statkem, která je tu stojí od roku 1784 a znázorňuje Pannu Marii. Na statku si můžete prohlédnout ukázku vesnického obydlí a stálou výstavu zemědělského a řemeslného nářádí. Statek je památkově upraven a je příkladem dřevěné architektury turnovského typu. Patří k nejlépe dochovaným příkladům patrové architektury na středním Pojizeří vůbec. Dlaskův statek má číslo popisné 12 v Dolánkách, které sa nachází 3 kilometry severovýchodně od Turnova. I když byla v dějinách statku krizová období a dokonce se uvažovalo o rozsáhlé přeměně areálu, nakonec se zachovalo do dnešní doby dílo, které může zájemce zaujmout a podat svědectví o tom, jak se žilo a čím se pracovalo za dob našich nedávných předků.
     Návštěvu statku můžete spojit s příjemnou procházkou a máte dokonce na výběr ze dvou možností. Ta první je, že se vydáte po několika desítkách metrů asfaltovou silničkou směrem k Hrubému Rohozci, kam se dostanete, když zahnete vlevo k řece. Za několik minut pak již zámek, tyčící se na skále uvidíte. Druhá možnost přes Jizeru je přejít most a vydat se do Turnova.

Návštěvní doba:
duben - říjen denně kromě pondělí 9-16 hod.
červen až srpen 9-17 hod.

P1230126_small.JPG, 6 kB
P1230139_small.JPG, 5 kB
P1230308_small.JPG, 9 kB
P1230130_small.JPG, 9 kB
P1230131_small.JPG, 6 kB
P1230244_small.JPG, 6 kB
P1230142_small.JPG, 5 kB
P1230147_small.JPG, 8 kB
P1230151_small.JPG, 6 kB
P1230145_small.JPG, 7 kB
P1230149_small.JPG, 8 kB
P1230185_small.JPG, 6 kB
P1230171_small.JPG, 8 kB
P1230170_small.JPG, 8 kB
P1230221_small.JPG, 6 kB
P1230182_small.JPG, 6 kB
P1230158_small.JPG, 8 kB
P1230173_small.JPG, 8 kB
P1230157_small.JPG, 7 kB
P1230159_small.JPG, 6 kB
P1230177_small.JPG, 8 kB
P1230199_small.JPG, 7 kB
P1230207_small.JPG, 6 kB
P1230205_small.JPG, 7 kB
P1230155_small.JPG, 7 kB
P1230195_small.JPG, 7 kB
P1230192_small.JPG, 8 kB
P1230248_small.JPG, 10 kB
P1230249_small.JPG, 10 kB
P1230251_small.JPG, 7 kB
P1230243_small.JPG, 7 kB
P1230246_small.JPG, 7 kB
P1230236_small.JPG, 8 kB
P1230348_small.JPG, 6 kB
P1230337_small.JPG, 6 kB
P1230353_small.JPG, 10 kB