banner_zoo.gif, 82 kB

Cheb 2.
Procházím se Chebem, je tu velké množství historických památek. Jsem u komplexu Františkánského kláštera
     Původně byla oratoř kostela určena pro klarisky, ale v roce 1466 tu byl vybudován kostel sv. Kláry. Původní se do dnešní doby nedochoval, za třicetileté války byl staticky narušen a později stržen. V letech 1708-11 byla vystavěna nová, vrcholně barokní budova a špejchar. Na výstavbě se nepodílel nikdo jiný, nežli Jan Blažej Santini-Aichl a Kryštof s P2470694_small.jpg, 14 kBKiliánem Ignácem Dientzenhoferovými.
     V roce 1782 ruší klášter císař Josef II., kostel je odsvěcen a z budov se stalo vězení, skladiště soli a střelného prachu. Část budov se ale nedochovala, ale ve zbytku je od roku 1911 archiv.
     V současnosti se v kostele konají koncerty, mají tu velmi kvalitní varhany, vyrobené v Krnově a je zde i výstavní síní chebské galerie).
     25. února 1634 byl v Pachelbelově domě zavražděn vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Navštívil jsem mnoho míst, kde tento generalissimus pobýval. I rodné Heřmanice nedaleko Kuksu, jeho "hlavní" město Jičín či Frýdlant. Pro mne je ale důležitější to, že stojím v Trčkově ulici a přemýšlím, jaké byly poslední kroky Valdštejnova švagra, Adama Erdmana Trčky.
     Zemřel krátce před ním, když byl zavražděn na chodbě hodovního sálu. Přijal na rozdíl od Valštejna pozvání na pohoštění, což se mu stalo osudným. Erdman byl s vojevůdcem velmi přátelsky spřízněn. Trčkova P2470633_small.jpg, 9 kBmatka, žijící na panství v Žírci velmi ráda poslouchala Vadlštejnova vyprávění a byla s ním propojena přátelstvím. Jelikož si její dcera vzala švéda, je možné, že si mohli povídat i o případném vyjednávání s nepřítelem. Tato velmi bohatá žena měla talent na získávání majetku. Pokud jde ale o poddané, byla velmi neoblíbena, vyhlášena svou neuvěřitelnou lakotou vůči nim.
     Ačkoliv byl Adam Erdman Trčka z Lípy velmi bohatým člověkem, blahobytu si moc neužil. Ale faktu, že jeho rod o vše přišel, se nedožila ani jeho matka, ani jeho otec. Rod navíc vymřel po meči...
     Když je návštěvník v Chebu, je jasné, že se zajde podívat na dominantu města, která se nachází na hlavním náměstí. "Špalíček" je centrem památkové rezervace, procházka kramářskou uličkou má své kouzlo. Nepřehlédnutelnou stavbou je také románský kostel sv. Mikuláše (1220-30). Od války až do roku 2008 mu scházely obě hlavní věže. 26 metrů vysoké se nyní tyčí k nebi, aby zdůraznily svou léta neviditelnou krásu.