banner_zoo.gif, 82 kB
Bučovice
Město leží na řece Litavě, přibližně 20 kilometrů od Vyškova a 30 kilometrů od Brna se nachází město Bučovice. Severně od dnešního náměstí stávala na počátku 13. století na návrší osada Hradisko. Jednalo se dřevěný hrádek, kolem kterého byla vybudována ves Hrádek. Ten ale při velkém požáru lehl popelem...
     V první polovině 14. století jsou už Bučovice dokládána jako městečko. To bylo nejprve opevněno, ale v letech 1567-82 při budováníP1220045_small.JPG, 7 kB renesančního zámku bylo opevnění postupně odstraňováno. Středověké jádro města díky tomu doznalo změn. Náměstí získalo obdélníkový půdorys ohraničený na jedné straně zámkem a na druhé barokním kostelem Nanebevzetí pany Marie. Ten pochází z let 1637-41 a byl rozšířen A. E. Martinellim o boční a vstupní část a klasicistní dvojvěží (1826-31).
     Město je známé také tím, že tu byla v 15. století velká židovská komunita. Početně dosáhla největšího rozmachu kolem roku 1848. Byla tu dokonce vytvořena židovská obec. V současnosti je tu k vidění už jen židovský hřbitov s náhrobky z 18. století. V roce 1966 tu byla velmi necitelně zbořena novorománská synagoga z roku 1853.
     Bučovice mají krásný renesanční zámek, který má uvnitř kolem nádvoří třípodlažní arkádové ochozy a uprostřed původní stojí manýristická socha Bakchanta z roku 1637, která byla kdysi součástí kašny. Zámek dal postavit Jan Šembera Černohorský z Boskovic. U zámku je vybudována zahrada, která byla původně obklopena vodním příkopem. I přes řadu úprav je zámek v Bučovicích uváděn v odborné literatuře jako nejčistší renesanční stavba mimo Itálii.
     Pokud navštívíte Bučovice, udělejte si čas i na procházku lesoparkem či 5 kilometrů vzdáleným Ždánickým lesem.
P1220062_small.JPG, 6 kB
P1220058_small.JPG, 5 kB
P1220060_small.JPG, 5 kB
P1220059_small.JPG, 7 kB
P1220057_small.JPG, 6 kB
P1220056_small.JPG, 5 kB
P1220055_small.JPG, 5 kB
P1220052_small.JPG, 6 kB
P1220054_small.JPG, 6 kB
P1220043_small.JPG, 6 kB
P1220042_small.JPG, 7 kB
P1220035_small.JPG, 4 kB
P1220051_small.JPG, 4 kB
P1220034_small.JPG, 6 kB
P1220040_small.JPG, 7 kB
P1220044_small.JPG, 5 kB
P1220049_small.JPG, 6 kB
P1220046_small.JPG, 7 kB
P1220050_small.JPG, 6 kB
P1220048_small.JPG, 7 kB
P1220047_small.JPG, 7 kB
P1220030_small.JPG, 6 kB
P1220026_small.JPG, 5 kB
P1220029_small.JPG, 5 kB
P1220038_small.JPG, 7 kB
P1220037_small.JPG, 5 kB
P1220036_small.JPG, 4 kB
P1220053_small.JPG, 6 kB
P1220017_small.JPG, 7 kB
P1220018_small.JPG, 5 kB
P1220020_small.JPG, 5 kB
P1220023_small.JPG, 5 kB
P1220027_small.JPG, 6 kB
P1220024_small.JPG, 6 kB
P1220028_small.JPG, 7 kB
P1220019_small.JPG, 6 kB