banner_zoo.gif, 82 kB
Břeclav

Město Břeclav leželo na strategickém místě v nivách řeky Dyje (dnešní Stará Břeclav). Bylo vybudováno jako předhradí středověkého hradu, který stál u důležitéP2180552_small.JPG, 14 kB cesty vedoucí do Rakous. Hrad Lauentenburch, Lundenburg vznikl díky posunu zemských hranic a střežil cestu a most.
     V roce 1222 dala královna Konstancie přestavět hrad a v roce 1414 byla osada povýšena na městečko.
     Strategické místo má také své nevýhody. A tak bylo několikrát dobyto, vypleněno a zničeno. Pokud dnes stojíme na hlavním náměstí, tak právě zde byla vybudována Nová Břeclav a bývalo tu trojúhelné tržiště. Za začátku to tu vypadalo jako větší obec, ale postupem času se město rozrůstalo až k dnešní podobě. Důležitým faktem bylo také vybudování železnice. Málokdo ví, že právě sem, jako první na našem území, dorazil v roce 1839 vlak z VídněP2180624_small.JPG, 14 kB. Statut města pak získává Břeclav v roce 1872. S té doby se ale prakticky nic nezachovalo. A to díky požárům a nakonec i leteckému bombardování.
     Ve středu náměstí stával kostel sv. Václava, postavený v letech 1753-56. V součastnosti tu ale můžete vidět kostel nový, zasvěcený opět sv. Václavovi. Je to moderní nepřehlédnutelný chrám, v jehož podzemí jsou k vidění části základů původního románského kostela.
     Vraťme se ještě ale z náměstí přes mlýnský most k dnešnímu zámku. Právě zde stávalo původní hradiště, kde dal postavit kníže Břetislav románský hrad. Dnešní pohled na toto místo je ale zkreslující, protože sem bylo naveženo asi 5 metrů zeminy a původně tu bylo bažinaté prostředí. Zámek, tak jej vidíte dnes byl novogoticky upraven, přistavěny věže a vrcholy zdí pobořeny k vyvolání pocitu, že se jedná o zříceninu.